شورای هماهنگی دانشگاه‌ها و صنایع استان اصفهان با هدف تعیین سیاست‌های راهبردی و برنامه‌ریزی برای توسعه و گسترش همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع در استان اصفهان تشکیل شده است. آیین‌نامه‌ی شورای هماهنگی دانشگاه‌ها و صنایع استان اصفهان در شورای مرکزی امور دانشگاهیان استانداری اصفهان بررسی و تصویب شده و به تایید استاندار محترم نیز رسیده است.  

 آیین‌نامه‌ی شورای هماهنگی دانشگاه‌ها و صنایع استان اصفهان  (pdf.)
 

اداره فناوری و ارتباط با صنعت - دانشگاه صنعتی اصفهان

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه - دانشگاه اصفهان

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
 
 

تماس با دبیرخانه:

دانشگاه صنعتی اصفهان - ساختمان مرکزی

تلفن : 3912507 - 0311       فاكس : 3912545 - 0311